Skolyoz Tedavisi
10 Temmuz 2023

  • skolyoz odası.jpeg
  • SKOLYOZ ĞNİİT.jpeg
  • skolyoz ünitr.jpeg
  • skolyoz ünite (2).jpeg


Hastanemizde skolyoz rehabilitasyonu tedavisi -1. katta bu alanda eğitimli ve uzman fiziksel tıp ve rahabilitasyon hekimlerimiz ve fizyoterapistlerimiz tarafından verilmektedir.

Skolyoz Tanımı

“Skolyoz” terimi ilk olarak Hipokrat tarafından tanımlanmıştır ve “eğrilik” anlamına gelmektedir. Frontal düzlemde aynı hizada olması gereken vertebraların, herhangi bir nedenle dizilimlerinin bozulmasına ve ayakta çekilen direkt röntgenlerde Cobb açısı ile ölçülen 10° ve üzerindeki lateral eğrilikler “skolyoz” olarak tanımlanmaktadır. Ancak skolyoz sadece lateral eğrilik değildir, üç boyutlu bir deformitedir. Vertebralarda frontal düzlem, sagital eksende lateral fleksiyon; transvers düzlem, vertikal eksende rotasyon ve sagital düzlem, transvers eksende de kifo-lordodik değişiklikler meydana gelir.

Skolyoz Tedavisi

Skolyozun konservatif tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi egzersiz tedavisidir. “Amerikan Tıp Birliği” tarafından “egzersiz” terimi “sağlığı geliştiren ya da fiziksel bir yaralanmanın veya deformitenin iyileştirilmesi ya da rekrasyonel olarak yapılan fiziksel aktivite” olarak tanımlanmaktadır. Farklı tipteki egzersizler kas ve yumuşak dokuların fleksibilitesini, kas gücünü ve dayanıklılığını, kardiovasküler ve respiratuar sistemlerin fonksiyonlarını geliştirebilir. Spinal eğriliklerde fleksibilite kaybı varsa, deformite yapısal olarak tanımlanırken, kişi postürünü düzeltebiliyorsa ve eğrilik yeterince fleksibil ise yapısal olmayan ya da fonksiyonel skolyoz olarak tanımlanmaktadır. Bu da omurganın fleksibilitesini arttırmaya ve/veya korumaya yönelik egzersiz temelli tedavi yöntemlerinin mantıklı ve yararlı olacağını göstermektedir. Rehabilitasyona ek korse ile destekleyici tedavi uygulanmaktadır. İleri vakalarda ya da hekiminizin uygun görmesi durumunda cerrahi tedavi de seçenekler arasındadır.