Hastanemiz

Tarihçemiz

TARİHÇEMİZ

İstiklal Savaşı sonrası, 1922 yılında Bursa’da bulunan 4 ncü Kolordu Baştabibi Yarbay Mazlum Boysan özellikle hasta ve yaralıların, kaplıca sularından yararlanarak, nekahat süresini azaltmak, şifalı suların iyileştirme etkisinden faydalanmak maksadıyla kaplıcalar semtinde bir istirahathane ve nekahathane açılması hususunu Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa’ya teklif ederek, 300 Yataklı Fizik Tedavi Hidroklimatoloji ve Rehabitasyon Hastanesinin ilk temeli atılmıştır.

Kolordu Başhekiminin direktifiyle şehirde uygun yerler aranmaya başlanmış, Çekirge semtinde, Ermeni vatandaşa ait otel, kaplıca ve binalardan, hazineye mal edilen Büyük İsplandit Palas otelinde karar kılınmış ve 37 Lira’ya satın alınarak M.S.B.lığına devredilmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra faydalı ve verimli olduğu anlaşılan bu müessese Sıhhiye dairesinin sağladığı imkanlarla asker hastalarında tedavi edilebileceği bir biçimde düzene koyulmuştur. 1922 te Baştabipliğe Operatör Yarbay Nüshet Çevik Bey atanmış ve 1926 da incelemeler yapmak üzere Viyana’ya görevlendirilmiştir, Fizyoterapinin bütün dallarında bizzat çalışmış, Baden-Baden kükürtlü banyolarında ve Almanya’nın Siemens elektrikli cihazlar fabrikasında incelemeler yapmış, hazırladığı raporu sağlık dairesine sunmuştur. MSB ile yaptığı görüşme sonrası Bursa’da yapılmasını uygun gördüğü tesisler için ödenek sağlanmış ve bu ödenek ile hastanede fizik tedavi bölümü çalışmaları başlatılmıştır.

Hastane geliştikçe faaliyetleri artmış 1926 da yaz aylarında Mustafa Kemal Atatürk’ün parmağındaki bir yanık yarası da tedavi edilmiştir. 2 nci Dünya Savaşı seferberliği başladığı sırada kadro 300 e çıkartılmış, 5 nci Kolordu Bursa’ya intikal edince 500’e yükseltilmiştir. Kükürtlü kaplıcalarında açılan 1000 Yataklı Ordu Cerrahi Hastanesi bu hizmete yardımcı olmaya çalışmakla beraber Otel, Kaplıca ve binalar kiralanmış muharebe kışlasına hastaneye eklenmiştir. 1947 yılında hastanenin kuzey batısındaki Muhabere Kışlasında 200 yataklı bir hastane açılmış Dahiliye, İntaniye Laboratuarları buraya yerleştirilmiştir.

1950 yılında Genelkurmay Sağlık Daire Başkanlığı; tarihi binası ve tedavi sisteminin yenilenmesi, modern anlayışa uygun ve her türlü ihtiyaçlara yetecek bir hale getirilmesi ve personelin yetiştirilmesi için, Gülhane Fizik Tedavi Kliniğine yeteri kadar asistanlık kadrosu verilmiş. 1955 yılında etüt çalışmaları hız kazanmış ve yenileme çalışmalarının ilk temelleri atılmıştır. Hastane 1959 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşuna dahil edilmiştir.

1960-1968 yılları arasında Baştabip olan Tabip Albay M.Ali Büyükçakmak hastanenin modern hale getirilmesinde büyük emek vermiştir. Hastane zamanın modern bir Hidroklimatoloji merkezi olması ile beraber, ışık ve elektrik tedavisine ilaveten, terapik havuz, kombinasyon banyosu, su altı masajı, girdap banyosu, parafin banyosu, sauna, tazyikli duş tesisleriyle hemipleji, parapleji ve kırık sekelli hastalar rehabilite edilmiştir.

1964 yılında hastane, Fizik Tedavi Hidroklimatoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği adını almıştır.

1965 yılında Bursa Vakıflar Müdürlüğü Vakıf Bahçe Membağından satın alınan 32 masura kaplıca suyu, temiz mahkemesi heyeti umumiye kararı ile, 15 Mayıs 1974 günü Hastaneye bağlanmıştır. Yapımına başlanan ek ilave blok, 1975 yılında tamamlanmış ve ilave kısma 79 yatak açılarak, tıbbi alet ve malzeme levazım malzemesi yönünden zenginleşerek Avrupa’daki emsalleriyle boy ölçüşebilecek duruma getirilmiştir.

300 Yataklı Fizik Tedavi Hidroklimantoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği; 1998 tarihinde genel büyük onarıma alınmış Baştabip Tabip Kıdemli Albay Ali Serdar Göker ve Fizik tedavi Kliniğinden bir heyetle Almanya’ya Baden-Baden ve Macaristan’da Henz’teki kaplıca hastaneleri inceliyerek tespit edilen modern gelişmeler ve cihazlar sıralı komuta katına arz edilerek tedariği yapılmıştır. Branşının en modern ve çağın ileri teknolojisi ile donatılan hastane 19 Mart 1999 tarihinde 23 ncü Genelkurmay Başkanı Orgeneral ( E ) Sn.Hüseyin KIVRIKOĞLU tarafından yeniden hizmete açılmıştır.

Bursa Asker Hastanesi 15 Aralık 2003 tarihinden itibaren TSK Sağlık Komutanlığına, 15 Ağustos 2016 tarihinden itibaren İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi adıyla Sağlık Bakanlığına bağlanmıştır.


11 Ocak 2022