Konuşma ve Dil Terapisi
06 Temmuz 2023

  • WhatsApp Image 2023-07-06 at 09.20.17.jpeg
  • WhatsApp Image 2023-07-06 at 09.23.15.jpeg
  • WhatsApp Image 2023-07-06 at 09.23.50.jpeg
  • WhatsApp Image 2023-07-06 at 09.22.31.jpeg
  • WhatsApp Image 2023-07-06 at 09.22.07.jpeg
  • WhatsApp Image 2023-07-06 at 09.21.49.jpeg
  • 2.jpg
  • 3.jpg


e014612c-739a-4bd1-9f57-f07226864d64.jpg
e2ce72f3-b2aa-4d5a-a1e1-1a707e770dd3.jpg

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda görev yapan; bu bağlamda klinik ve eğitsel programlar hazırlayıp geliştiren; terapi programlarını uygulayan: elde edilen sonuçları değerlendiren; ailelere ve ilgili meslek gruplarına danışmanlık yapan; dil ve konuşma terapisi alanının bilimsel araştırmaları ile ilgilenen ve sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık meslek elemanıdır.

Dil ve konuşma terapisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendi otonomisi olan yasal ve özgün bir meslektir.  Ülkemizde Dil ve Konuşma Terapisi mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13 (d) bendi ile yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır.

 

HASTANEMİZDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN HİZMET ALANLARI NELERDİR?

Hastanemizde Dil ve Konuşma Terapisti; inme, beyin hasarı veya fonksiyonel iletişim becerilerini etkileyen nörodejeneratif hastalıklar dâhil olmak üzere edinilmiş nörolojik hasarlara bağlı ortaya çıkan iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirme ve terapisini yapmaktadır. Hastalar ayrıntılı olarak değerlendirilir ve bu değerlendirmeler sonucunda tespit edilen bozukluğa uygun terapi planlanır. Dil ve konuşma terapisindeki hedefimiz, hastaların bu alanlardaki yetersizliğini en aza indirmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır.

 

!!! Çevrenizde konuşma ya da anlama konusunda güçlük çeken ve yiyecek, içecekleri yutabilmekle ilgili sorunu olan bireyler var mı? Bunun gibi problemler bireylerin yaşamını olumsuz etkiler. Bu bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için Dil ve Konuşma Terapistinden yardım almalısınız. Edinilmiş Dil Bozukluklarında (Afazi, demans, tramvatik beyin hasarı) ne kadar erken müdahale edilirse başarı o kadar yüksek oranda olacaktır. Erken teşhis ve tedavi iletişimi ve yaşam kalitesini daha fazla arttırma imkânını sağlayacaktır.