Ergoterapi
05 Temmuz 2023


  • ergoterapi başl.jpeg
  • ergoterapi.jpeg
  • ee.jpeg

Ergoterapi veya occupational therapy (OT) engelli bireylerin ihtiyaçlarını kendi başlarına giderme konusunda yardımcı ve adaptif cihazlar ile ergonomik girişimler kullanarak bireyi optimum işlevsellik düzeyine çıkarmaya çalışır. Hasta bu süreçte psikolojik ve fiziksel yönlerden çeşitli uygulamalara tabi tutulur. Bir sonraki aşamada ise hazır hissedildikten sonra hastanın özel (adaptif ve yardımcı) cihazlar  ile günlük hayata adapte edilmesi, işlevselliğini ve yaşam kalitesini  artırması sağlanır. Rehabilitasyon ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olan ergoterapist, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktoru rehberliğinde fizyoterapist, psikolog ve sosyal çalışmacı ile birlikte bir ekip çalışmasıyla bireyin biyopsikososyal modelinde  yani fiziksel, mental ve psikolojik boyutlarında optimal düzeyde iş/meslek, sosyal katılım, günlük yaşam aktiviteleri  ve mobilitesinde bağımsız ve üretken olması için planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirir.